O PLATFORMĂ DE RESURSE, CONECTARE ȘI COLABORARE

Citadini.ro este o platformă de resurse, conectare și colaborare pentru specialiștii și pasionații de dezvoltare locală și regională din România

Platforma a fost dezvoltată în 2020 cu scopul de a aduce împreună și facilita colaborarea între toți actorii interesați să contribuie la elaborarea primei Politici Urbane a României.

Sunt încurajați să acceseze platforma și să contribuie, prin instrumentele puse la dispoziție, atât specialiști în domenii relevante elaborării Politicii Urbane (factori de decizie, urbaniști, economiști, arhitecți ș.a.m.d.), cât și cetățeni interesați de dezvoltarea orașului lor și grupuri de inițiativă civică care susțin proiecte urbane.

Pe parcursul anului, platforma va pune la dispoziția utilizatorilor documente strategice, analize, studii de caz și modele de bune practici de dezvoltare urbană din România. De asemenea, va anunța consultări și dezbateri publice pe subiecte relevante, precum și o serie de oportunități pentru cei interesați să se implice mai mult în procesul de elaborare a Politicii Urbane a României.

DESPRE PLATFORMĂ

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro.

Contribuie

LA POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI

Votează

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII URBANE

Alătură-te

REȚELEI CITADINILOR

PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ORAȘELOR DIN ROMÂNIA

Despre Politica Urbană a României

Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. Ea va stabili o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori.

Politica Urbană este elaborată în cadrul unui proiect de asistență tehnică derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Banca Mondială în perioada septembrie 2019 – martie 2022.

Proiectul “Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România” este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (cod SMIS 129720, cod SIPOCA 711).

În detaliu despre Politica Urbană

Obiectivul proiectului constă în elaborarea Politicii Urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a orașelor din România, prin:

  • fundamentarea cadrului normativ, investițional și financiar;
  • schimbarea mentalității în ceea ce privește procesul de dezvoltare urbană.

Politica Urbană va cuprinde un set de principii directoare de planificare, dezvoltare, management și susținere a zonelor urbane de toate dimensiunile, ce va rezulta în urma unui proces colaborativ și de stabilire a responsabilităților între toate nivelurile de guvernare, bazat pe implicarea tuturor actorilor urbani relevanți, inclusiv societatea civilă și sectorul privat.

Politica Urbană va respecta principiul autonomiei locale și subsidiarității. Ea nu are rolul de a înlocui politicile urbane și strategiile locale, ci de a le fundamenta.

O politică urbană națională pentru toate categoriile de zone urbane este fundamentală în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale Noii Agende Urbane aprobate în cadrul Conferinței Habitat III a Organizației Națiunilor Unite, în 2016, respectiv în implementarea acțiunilor Agendei Urbane pentru UE.

Politica Urbană va fi elaborată în conformitate cu prevederile Noii Carte de la Leipzig, document care a fost aprobat în cadrul Președinției Germaniei la Consiliul UE, semestrul II 2020. Ea va asigura un cadru unic de planificare care va fundamenta programele de finanțare cu fonduri europene și naționale, pregătind astfel următorul exercițiu de finanțare 2021-2027.

În final, Politica Urbană va fi adoptată prin Hotărâre de Guvern.

Hai să începem

Ești pasionat de dezvoltare urbană sau specialist într-un domeniu relevant politicii urbane? Vrei să fii aproape de procesul de elaborare a politicii și să ai acces la diverse activități prin care să poți contribui mai mult la proces? Înscrie-te în Rețeaua Citadinilor.

Hai să începem

Ești pasionat de dezvoltare urbană sau specialist într-un domeniu relevant politicii urbane? Vrei să fii aproape de procesul de elaborare a politicii și să ai acces la diverse activități prin care să poți contribui mai mult la proces? Înscrie-te în Rețeaua Citadinilor.