Ghid pentru elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)

Fiecare decizie administrativă modelează comunitățile în care trăim și afectează ritmul zilnic al vieții. Ca urmare, modul în care este planificat viitorul orașelor are un rol esențial pentru bunăstarea comunităților și îmbunătățirea calității vieții fiecărui cetățean.

Unul dintre principalele instrumente aflate la dispoziția administrațiilor publice locale pentru planificarea acestor decizii îl reprezintă strategiile integrate de dezvoltare urbană. Prin intermediul acestora, administrațiile își realizează o radiografie exhaustivă a situației actuale a comunității și la finalul acestora își definesc viziunea pe termen lung, însoțită de un portofoliu de proiecte prioritare create prin implicarea societății civile și a tuturor factorilor interesați.

Ghidul pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), dezvoltat în cadrul proiectului de elaborare a Politicii Urbane a României, a fost creat cu scopul de a sprijini orașele din România în a deveni verzi și reziliente, competitive și productive, juste și incluzive, și bine guvernate. Nu în ultimul rând, acesta oferă posibilitatea de a alinia noile strategii cu direcțiile și obiectivele propuse de prima politică urbană a țării.

Puteți accesa conținutul acestui ghid apăsând pe butonul de mai jos.