BAZĂ DE DATE:

Proiecte extrase din Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) ale municipiilor și orașelor din România

În 2020, Banca Mondială a realizat o bază de date ce include portofoliul de proiecte al tuturor municipiilor și orașelor din România. Aceste liste de proiecte au fost preluate din Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) disponibile ale municipiilor și orașelor din România.

Proiectele preluate au fost încadrate pe cele 6 obiective relevante Politicii Urbane a României:

  1. Orașe mai inteligente
  2. Orașe mai ecologice, fără emisii de carbon
  3. Orașe mai conectate
  4. Orașe mai sociale
  5. Orașe mai aproape de cetățeni
  6. Capacitate Administrativă

Pentru proiectele care nu au avut alocat un anumit buget în strategie, acesta a fost estimat. Estimarea bugetelor pe proiecte s-a făcut in principal în conformitate cu proiectele deja contractate, semnate și finanțate pe diferite programe operaționale. În principal, proiectele sunt aferente perioadei de programare 2014-2023, dar din păcate au existat situații când unele unele strategii nu fost actualizate.

Sperăm ca aceste baze de date să fie de folos orașelor din România în actualizarea strategiei de dezvoltare a orașului și în identificarea de alte proiecte relevante de dezvoltare urbană la nivel local și regional.