Rezultatele Politicii Urbane

Rezultatele proiectului Politica Urbană a României 2020-2035 și Planul de acțiune

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vă invită să parcurgeți toate livrabilele proiectului Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România cod MySMIS 129720 / cod SIPOCA 711.

Livrabile Activitatea 1 (analiza documentelor existente):

1.1. Analiza documentelor-cadru de la nivel mondial și european cu incidență asupra dezvoltării urbane
1.2. Analiza documentelor strategice, legislative și de planificare pentru domeniile sectoriale cu incidență asupra dezvoltării urbane livrabil / anexe
1.3. Analiza documentelor strategice privind dezvoltarea urbană și teritorială la nivel local [livrabil / anexe]

Livrabil Activitatea 2 (sprijinirea realizării bazei de date urbane):

2.1. Bază de date în vederea fundamentării diagnosticului Politicii Urbane 2020-2035 [livrabil / anexe]

Livrabil Activitatea 3 (conținutul Politicii Urbane și a Planului de Acțiune):

3.1. Politica Urbană 2020-2035 și planul de acțiune [livrabil / anexe]

Livrabile Activitatea 4 (exemple de strategii integrate de dezvoltare urbană):

4.1. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Craiova 2021-2030
4.2. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Suceava 2021-2030
4.3. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Simeria 2021-2030
4.4. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Târgu Secuiesc 2021-2030

Livrabil Activitatea 5 (strategia de construire a platformei de dialog):

5.1. Grupul de dialog si sprijin tehnic pentru asigurarea implementarii la nivel național a acțiunilor convenite în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane a U.E.

Livrabile Activitatea 6 (instrumente de dezvoltare urbană):

6.1. Ghid de implementare a prevederilor Politicii urbane pentru fiecare categorie de zonă urbană identificată
6.2. Metodologie privind dezvoltarea și gestionarea serviciilor publice la nivel metropolitan / de zonă urbană funcțională
6.3. Metodologie de identificare și delimitare a zonelor urbane funcționale și a zonelor metropolitan
6.4. Metodologie privind planificarea strategică, prioritizarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții publice în zonele urbane
6.5. Ghid de implementare la nivel național a acțiunilor Agendei Urbane pentru U.E.

Livrabil Activitatea 7 (sesiunea de instruire a personalului MDLPA):

7.1. Sesiune de training în domeniul instrumentelor realizate în cadrul proiectului SIPOCA 711