Termeni și Condiții

Acest document prezintă termeni și condiții de funcționare a platformei citadini.ro. Platforma a fost dezvoltată în 2020, la inițiativa Băncii Mondiale, cu scopul de a consulta cetățenii în legătură cu aspecte din domeniul dezvoltării urbane, precum și pentru a facilita colaborarea între actorii interesați să contribuie la elaborarea Politicii Urbane a României.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile prezentate în continuare. Acestea conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră.

Despre platformă

Platforma citadini.ro este un instrument online, prin intermediul căruia cetățenii din România au posibilitatea de a se implica în procesul de elaborare a Politicii Urbane a României, prin intermediul unui set de instrumente puse la dispoziție. Platforma citadini.ro este disponibilă în format web și adaptată pentru dispozitivele mobile.

Acceptarea termenilor de funcționare

Prin utilizarea platformei citadini.ro, acceptați și sunteți de acord să acceptaţi Termenii și condițiile de funcționare enunțate în acest document.

Moderatorii platformei au dreptul de a modifica Termenii și condițiile de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi procesul de implicare a cetățenilor în elaborarea Politicii Urbane, precum și experiența acestora pe website. Prin continuarea utilizării platformei sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări, în cazul în care ele sunt efectuate.

Pentru utilizarea platformei citadini.ro există termeni și condiții de funcționare cu privire la:

Utilizator – orice persoană fizică care se înregistrează în platformă și accesează conținutul pus la dispoziţie de către citadini.ro;

Consultare publică – procesul de consultare cu cetățenii, prin intermediul platformei citadini.ro, prin care utilizatorii platformei propun provocări și soluții în domeniul dezvoltării urbane, votează provocările și soluțiile altor utilizatori și se pot înscrie în Rețeaua Citadinilor, pentru a se implica și mai mult în procesul de consultare și elaborare a Politicii Urbane a României.

Depunere provocare și / sau soluție – semnalare a unei probleme din domeniul dezvoltării urbane, ce afectează dezvoltarea acelui oraș, precum și calitatea vieții cetățenilor, bazată pe o cunoaștere profundă a situației evidențiate, precum și a orașului în discuție; propunere a unei soluții ce vine în adresarea unei probleme specifice, dintr-un oraș din România, bazată pe cunoașterea în detaliu a acelei probleme.

Votare provocare și / sau soluție – procesul prin care utilizatorii pot vota provocări și soluții ce pot informa Politica Urbană.

Înscriere în Rețeaua Citadinilor – procesul prin care utilizatorii se pot înscrie într-o rețea de experți și oameni pasionați de dezvoltare urbană și / sau dornici să contribuie la creșterea sustenabilă a orașelor lor și la o calitate a vieții mai ridicată.

Termeni și condiții

  • Utilizatorii vor adopta un limbaj decent în timpul utilizării platformei, de exemplu, în ceea ce privește textul dezvoltat pentru a semnala provocări și soluții la probleme urbane cotidiene. În plus, este recomandat ca problemele și / sau soluțiile semnalate să fie explicate cât mai clar și logic. Sunt încurajate includerea de detalii tehnice, acolo unde este cazul, în situația în care acestea sunt fundamentate, actualizate și conduc la o înțelegere mai bună a situației prezentate.

  • Utilizatorii pot depune oricâte propuneri de provocări și / sau soluții doresc, atât timp cât acestea ilustrează sau fac referire la o situație reală, cu impact asupra dezvoltării urbane a unui oraș și a calității vieții în acel oraș și se bazează pe o cunoaștere profundă a orașului, precum și a situației identificate (prin cunoaștere profundă nu ne referim doar la experți în diverse domenii; încurajăm orice cetățean să iși exprime părerea, dar ne dorim ca toate intervențiile să fie fundamentate și să evidențieze un impact real asupra unui grup relevant de cetățeni, având în vedere specificul orașului în cauză). Utilizatorii care propun provocări și soluții asemănătoare cu o propunere deja depusă pe platformă vor fi înștiințați și rugați să revină cu alte propuneri. Propunerile sunt acceptate sau respinse de echipa citadini.ro în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii. Criteriile de acceptare sau respingere sunt legate de a). noutatea propunerii (provocarea sau soluția nu este similară sau identică cu altă propunere deja prezentă pe citadini.ro; în cazul în care două sau mai multe propuneri nu sunt publicate și sunt în curs de verificare de echipa citadini.ro, va fi admisă cea care îndeplinește cel mai bine cerințele menționate aici); b).actualitate; c). relevanța pentru orașul propus și Politica Urbană; d). acuratețe și claritate în prezentare; e). fezabilitate (referitor la soluții); f). sustenabilitate; g). limbaj adecvat.

  • Utilizatorii pot vota aceeași problemă și / sau soluție o singură dată. În schimb, utilizatorii pot vota mai multe provocări și soluții cu care rezonează, atât timp cât evită votul multiplu pentru aceeași propunere. Criteriile obiective ce trebuie luate în considerare de către votanți fac referire la a). actualitate, b). relevanța pentru orașul propus și Politica Urbană, c). acuratețe și claritate în prezentare, d). fezabilitate, e) sustenabilitate.

  • Utilizatorii se pot înscrie în Rețeaua Citadinilor cu un singur cont (adresă de email). Este interzisă înscrierea aceluiași utilizator de pe mai multe conturi (fraudare prin conturi multiple, mai exact mai multe adrese de email aparținând aceleași persoane). În situația în care se constată că o persoană este înscrisă prin intermediul mai multor conturi în cadrul Rețelei Citadinilor, aceasta va fi eliminată din rețea și nu îi va mai fi permisă înscrierea ulterioară. Dorim să avem un număr real al persoanelor înscrise în Rețeaua Citadinilor. Utilizatorii care se înscriu în Rețeaua Citadinilor vor fi înștiințați de către echipa citadini.ro dacă au fost acceptați în rețea, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la trimiterea cererii de alăturare la rețea.

  • Utilizatorii pot invita, prin intermediul rețelelor sociale, și alte persoane să viziteze platforma citadini.ro, să voteze provocări și soluții, precum și să se înscrie în Rețeaua Citadanilor.

  • Utilizatorii pot contacta echipa citadini.ro și trimite documente sau alte informații, ce le consideră relevante pentru procesul de elaborare a Politicii Urbane, prin intermediul secțiunii Contact. Tot prin intermediul acestei secțiuni, utilizatorii pot trimite întrebări, face sesizări, cere informații sau clarificări pe unul sau mai multe subiecte.

Confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal

Orice informație pusă la dispoziție de către utilizatorii platformei și colectată de către citadini.ro este supusă Politicii de Confidențialitate a platformei și prelucrată conform Termenilor și condițiilor de funcționare.

Platforma stochează informații cu caracter personal, necesare bunei funcționări a platformei. Aceste informații se împart în patru categorii:

Informații necesare pentru identificarea persoanei:

Aceste informații fac referire la nume și prenume, adresă de email, oraș, județ, domeniu de activitate și sunt cerute în momentul în care utilizatorul dorește să se înscrie în Rețeaua Citadinilor, depune propuneri și / sau dorește să fie notificat de către echipa citadini.ro cu informații despre procesul de elaborare a Politicii Urbane.

Informații necesare pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor de participare:

În acest sens, platforma colectează nume și prenume, adresă de email, oraș, județ, domeniu de activitate.

Informații necesare pentru a limita fraudele în etapa de vot:

Pentru a evita atât crearea de conturi multiple, cât și votul multiplu, platforma stochează adresa de email și adresa IP atât în momentul creării contului, cât și în momentul oricărei autentificări pe platformă.

Contul unui utilizator poate fi șters de către acesta în orice moment de pe platformă. Cu toate acestea, datele personale furnizate vor mai exista în sistem, în copiile de rezervă ale bazei de date, pentru o perioadă scurtă de timp. Datele utilizatorilor ce iși șterg conturilor sunt și ele la rândul lor șterse definitiv.

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, utilizatorii sunt informați și își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc că platforma citadini.ro să folosească datele acestora cu caracter personal.

Platforma asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și / sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute / transmise de către utilizatori cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Platforma nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către utilizatori.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Platforma citadini.ro colectează date despre locația utilizatorilor doar în momentul înregistrării în platformă pentru a depune o propunere și pentru a se înregistra în Rețeaua Citadinilor. Acest lucru este realizat pentru a se asigura respectarea procedurii de depunere de propuneri și înscriere în rețea.

Există diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor personale ale utilizatorilor împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat. Întrebări privind prelucrarea datelor utilizatorilor cu caracter personal pot fi trimise la adresa: prioritatileorasuluitau@gmail.com. Citiți mai multe și în Politica de cookie.

Colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui website (nume, prenume, oraș, județ, adresă de email, domeniu de activitate) se face doar cu acordul utilizatorilor, precum și în conformitate cu legislația în vigoare și cu Regulamentul European (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Proprietate intelectuală

Echipa citadini.ro este unicul proprietar al platformei citadini.ro, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul platformei sau paginilor de Social Media. Citadini.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de platformă nu pot fi folosite fără acordul scris al echipei citadini.ro.

Prin folosirea platformei, sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți e-mail sau să nu transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație, sau sa distorsioneze orice continut asociat cu platforma. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu platforma sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu citadini.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu:

  • pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți platforma;

  • folosiți platforma în scopuri ilegale;

  • revindeți sau exportați software-ul asociat cu platforma citadini.ro.

Citadini.ro nu promovează și nu recomandă sau nu tolerează folosirea platformei de pe dispozitivele mobile în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați platforma în timpul desfășurării unor astfel de activități; citadini.ro nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

Site-uri ale altor terți

Platforma poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu citadini.ro.

Echipa citadini.ro nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

Costurile de utilizare

Echipa citadini.ro vă pune la dispoziție platforma în mod gratuit. Platforma nu este responsabilă de perceperea unor costuri suplimentare. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei citadini.ro cu alte rețele străine. Posibilitatea de a folosi platforma poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

Utilizarea informațiilor puse la dispoziție

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca citadini.ro să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către citadini.ro fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației citadini.ro.

Reclamații

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și citadini.ro ce reies sau au legătură cu acești Termeni și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legislația din România în vigoare.

Folosirea unui limbaj licențios

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Generalități

În cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni și condiții de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, nu limitează, nu interpretează sau nu descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea echipei citadini.ro de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.